8tsd P P @@-1 509@/System/Volumes/Data/.Spotlight-V100/Store-V2/049C204F-3A3F-4A7A-9C45-CD545019FC7A/store.dbZTUM ZTUM{aZTUMZTUM0tp`]q]qtpsp.tpupM`[`P\`]qtp